dissabte, 24 de novembre de 2012

Eleccions Consells Escolars de Centre


El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.
 
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Calendari:
 
Inici del procés: a partir del dia 3 de desembre de 2012
Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de desembre de 2012
Votacions: entre els dies 14 i 18 de gener de 2013, ambdós inclosos.
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 25 de gener de 2013.
 
Si hi ha pares o mares interessats en presentar la seva candidatura, poden adreçar un correu electrònic a ampa.francesc.macia@gmail.com o bé parlar directament amb la Directora de l'Escola.
 
Cordialment,
 
AMPA